تلویزیون : در سال ۱۹۳۵ اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی توسط شرکت EMI تشریح شد. در سال ۱۹۳۹ شانزده شرکت در آمریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساختِ دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال ۱۹۴۱ کمیتهٔ بین‌المللیِ سیستم‌های تلویزیونیِ NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابرهٔ تلویزیون الکترونیکی ارائه داد.

تخفیف %
تخفیف %
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف %
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
تخفیف %
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف %

تلویزیون ال جی

تلویزیون ال جی ۴۳LK5730

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۰,۰۰۰ تومان
تخفیف %

تلویزیون ال جی

تلویزیون ال جی ۴۹LK5730

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۵,۵۹۰,۰۰۰ تومان
تخفیف %

تلویزیون ال جی

تلویزیون ال جی ۴۹UK6100

۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف %

تلویزیون ال جی

تلویزیون ال جی ۵۵UK6100

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف %
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۷۰,۰۰۰ تومان
تخفیف %

تلویزیون سامسونگ

تلویزیون سامسونگ مدل ۴۰N5000

۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان
تخفیف %

تلویزیون سامسونگ

تلویزیون سامسونگ مدل ۴۳N5000

۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان