تلویزیون : در سال ۱۹۳۵ اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی توسط شرکت EMI تشریح شد. در سال ۱۹۳۹ شانزده شرکت در آمریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساختِ دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال ۱۹۴۱ کمیتهٔ بین‌المللیِ سیستم‌های تلویزیونیِ NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابرهٔ تلویزیون الکترونیکی ارائه داد.

تخفیف %
تخفیف %
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
تخفیف %

خرید تلویزیون ال جی

تلویزیون ۵۵ اینچ ال جی مدل SM8100

۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۴۹۹,۰۰۰ تومان
تخفیف %
تخفیف %
۶,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۵,۸۹۹,۰۰۰ تومان
تخفیف %
تخفیف %
تخفیف %
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴,۵۹۹,۰۰۰ تومان
تخفیف %
۵,۲۹۹,۰۰۰ تومان ۴,۹۹۹,۰۰۰ تومان
تخفیف %
۶,۲۹۹,۰۰۰ تومان ۵,۶۴۹,۰۰۰ تومان
تخفیف %
۹,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۸,۳۹۹,۰۰۰ تومان
تخفیف %
۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان