بیسکوییت ایتالیایی لیدی فینگر ۴۰۰ گرمی

بیسکوییت ایتالیایی لیدی فینگر ۴۰۰ گرمی

۱۶۰,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱۶۰,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان

VICENZOVO

نوعی بیسکوییت نرم که در انواع دسر مخصوصا تیرامیسو استفاده می شود.