فوراوِر آلوئه بیتس اند پیچس forever AloeBits N’ Peaches

تماس بگیرید

فوراوِر آلوئه بیتس اند پیچس forever AloeBits N’ Peaches

  • حجم : ml 80
  • کالری:  100
  • چربی‌کل 0%
  • سدیم 3% 70mg
  • کربوهیدرات‌کل 24g
  • شکر 18g
  • پروتئین 0g
  • ارزش‌روزانه‌بر‌مبنای‌رژیمی‌با‌ 2000 کالری‌است.

ارسال از نمایندگی ترکیه 10 روزه